Hakaret Suçu

Hakaret suçu Türk Ceza Kanunun 125. Maddesinde tanımlandığı haliyle bireylerin onur ve haysiyetini zedeleyen bir suç türüdür.  Bu yazımızda hakaret suçu ile suçun cezası, zamanaşımı süresi, suçun unsurları, suçun ispatı ve buna benzer tüm konular ele alınarak genel anlamda bir tanımlama yapılacaktır. Hakaret Suçu Hakaret suçu nedir? Türk Ceza Kanunundaki tanım itibariyle; bir kimseye onur,...

Devamı

Kira Tespit Davası

Kira Tespit DavasıKira tespit davası, yazılı ya da sözlü bir sözleşmeyle daha önce kiraya verilen bir taşınmazın kira bedelinin yeniden belirlenmesi talebiyle kiracı veya kiraya veren tarafından açılan davadır. Karşımıza daha çok kiraya veren tarafından açılan kira artış davası olarak çıkmaktadır. Ama pek tabidir ki kiracı tarafından da kira bedelinin yeniden belirlenerek düşürülmesi talebiyle de...

Devamı

Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu Ve Cezası

Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu Ve Cezası Günümüzde, internet ve sosyal medya hayatımızın büyük bir bölümünde yer almaktadır. Hakaret suçu da internet ve sosyal medya üzerinden işlenen suçlardan birisidir.Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125. vd. maddelerinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre; • Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu...

Devamı

Tüketici Hakem Heyeti ve Başvuru

Tüketici Hakem HeyetiTüketici hakem heyetleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulan heyetlerdir. Valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde çalışırlar. Tüketici hakem heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Ticaret Bakanlığınca belirlenir.Tüketici Hakem Heyeti Başvurusu Nasıl Yapılır?Başvurular, şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik...

Devamı

Kentsel Dönüşüm Kavramı Ve Yargı Yerlerince Değerlendirilmesi

I. KENTSEL DÖNÜŞÜM A. Kentsel Dönüşüm Kavramı ve Tanımı Dönüşüm kelimesinin sözlük anlamı; olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, şekil değiştirme, tahavvül, inkılap, transformasyon, özden değişme şeklinde ifade edilmektedir. Bu yönden kentsel dönüşüm terimi, şehir alanlarının mevcut durumunun değişmesi veya zamanla şekil değiştirmek suretiyle başkalaşması olarak tanımlanabilir. İngilizce’deki “Urban transformasion” kavramının karşılığı...

Devamı

Aile ve Boşanma Hukuku

Ata Hukuk Ofisi, gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili...

Devamı