Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu Ve Cezası

Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu Ve Cezası Günümüzde, internet ve sosyal medya hayatımızın büyük bir bölümünde yer almaktadır. Hakaret suçu da internet ve sosyal medya üzerinden işlenen suçlardan birisidir.Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125. vd. maddelerinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre; • Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu...

Devamı