Uzmanlık Alanımız

Ceza Hukuku

Gelişen toplumsal yaşam içindeki karışıklık hukuki anlaşmazlıkların yanı sıra ceza soruşturma ve kovuşturmalarının da artmasına da sebep olmaktadır. Cezai soruşturma ve kovuşturmalarda ceza hukukuna ilişkin teknik bilginin ve uzmanlığın son derece önemli olduğuna dikkat edilmesi gerekmekle birlikte, ceza kanunlarındaki suç tiplerine ilişkin müvekkillerimize etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız.

Sürecin son derece titiz bir şekilde takip edilmesi, gerekli hukuki işlemlerin süresi içinde yapılması ve hukuki müdahalenin doğru tespit edilmesi Ceza hukukuna bakımından son derece önemli olup, olumsuz neticelerle karşılaşmamak için dikkat edilmesi gereken noktalardandır.

Bu doğrultuda, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında müşteki, mağdur, şüpheli ve sanık müvekkillerimize destek sağlamakta ve müvekkillerimizin hassasiyetlerini dikkate alarak her türlü işlemlerin hukuki denetimi ve değerlendirilmesi, bu işlemler neticesinde verilen kararlara karşı yapılacak itirazlar, bu süreçte gerekli tüm hukuki bilgi ve desteğin verilmesi hususlarında da faaliyet göstermekteyiz.