Uzmanlık Alanımız

Tüketici Avukatı Ankara

Sevgili Müvekkillerimiz,

Ata Hukuk Ofisi olarak Tüketici Hukuku konusunda uzmanlaşmış kadromuzla, tüketicilerin haklarını korumak ve tüketici ile işletmeler arasındaki dengeli ilişkileri sağlamak için hukuki danışmanlık ve destek hizmetleri sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüketici Hukuku, tüketici hakları, tüketici ile işletmeler arasındaki sözleşmeler, tüketici koruma mevzuatı gibi tüketici ile ilgili birçok konuyu düzenleyen önemli bir hukuk dalıdır.

Ata Hukuk Ofisi olarak Tüketici Hukuku konusunda sunduğumuz hizmetler şunlardır:

 1. Tüketici Hakları Danışmanlığı: Tüketicilerin hakları ve tüketici koruma mevzuatı hakkında müvekkillerimize bilgi verir, tüketici haklarını korumak için gerekli adımları atmalarına yardımcı oluruz.

 2. Tüketici Şikayetleri ve Uyuşmazlıkları: Tüketicilerin yaşadığı sorunlar veya işletmelerle olan uyuşmazlıklar konusunda müvekkillerimize hukuki destek sağlarız. Şikayetlerin çözümü için arabuluculuk süreçlerini yönetiriz.

 3. Tüketici İşlemleri ve Sözleşmeleri: Tüketici ile işletmeler arasındaki işlemlerin yasalara uygunluğunu değerlendirir, tüketici sözleşmelerinin hazırlanması ve yorumlanması konusunda danışmanlık sağlarız.

 4. Tüketici Mahkemeleri: Tüketici mahkemelerinde müvekkillerimizi temsil eder, tüketici haklarının yargı süreçlerinde korunmasını sağlarız.

 5. Tüketici Koruma Mevzuatı Uyum Süreçleri: İşletmelerin tüketici koruma mevzuatına uyumlu hareket etmeleri ve tüketici haklarını korumaları için danışmanlık sağlarız.

Ata Hukuk Ofisi olarak, tüketicilerin haklarını koruyarak, işletmelerin tüketici koruma mevzuatına uygunluğunu sağlamak ve tüketici ile işletmeler arasındaki adil ilişkileri teşvik etmek için çalışıyoruz. Tüketici Hukuku konusunda danışmanlık almak veya hizmetlerimizle ilgili daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Saygılarımızla,

Ata Hukuk Ofisi

 

Ülkemizde Tüketici Hukuku

Türkiye’deki Tüketici Hukuku, tüketicilerin haklarını korumak ve tüketici ile işletmeler arasındaki dengeli ilişkileri sağlamak amacıyla düzenlenen bir hukuk dalıdır. Tüketici Hukuku, tüketicilerin ticari ilişkilerde güçsüz taraf olarak korunmasını ve haksız uygulamalardan korunmalarını hedefler.

Türkiye’de Tüketici Hukuku’nun temel kaynakları şunlardır:

 1. Türk Borçlar Kanunu (TBK): TBK, tüketici ile işletmeler arasındaki sözleşmeleri ve tüketici haklarını düzenleyen temel yasal düzenlemeler içerir.

 2. Tüketici Koruma Kanunu (TKK): TKK, tüketicilerin korunması, tüketici hakları ve tüketici ile işletmeler arasındaki dengeli ilişkilerin sağlanması amacıyla çıkarılan temel yasal düzenlemedir.

Türkiye’de Tüketici Hukuku kapsamında önemli konular şunlardır:

 1. Tüketici Hakları: Tüketici Hakları, mal ve hizmet alımı sırasında tüketicilere sağlanan temel hakları içerir. Tüketici hakları arasında bilgilendirilme, seçme özgürlüğü, haksız şartlardan korunma, şikayet hakkı gibi unsurlar yer alır.

 2. Tüketici Sözleşmeleri: Tüketici ile işletmeler arasındaki sözleşmelerin tüketici koruma mevzuatına uygun olması gerekmektedir. Bu sözleşmelerde açık ve anlaşılır hükümler, tüketiciyi koruyan düzenlemeler ve tüketiciye bilgi verme yükümlülüğü yer almalıdır.

 3. Tüketici İşlemleri: Tüketici ile işletmeler arasındaki ticari işlemler, tüketici koruma mevzuatına uygun şekilde yapılmalıdır. Haksız ticari uygulamalardan kaçınılmalı ve tüketiciye yanıltıcı bilgi verilmemelidir.

 4. Tüketici Mahkemeleri: Tüketici uyuşmazlıklarının çözümü için özel olarak kurulmuş tüketici mahkemeleri, tüketici haklarını korumak ve tüketici şikayetlerini çözmekle görevlidir.

Tüketici Hukuku, tüketicilerin güvenli ve adil ticari ilişkiler içinde olmalarını sağlamak için önemli bir yasal düzenlemeler bütünüdür. Tüketicilerin haklarının korunması ve haksız uygulamalardan korunması için bu hukuk dalının mevzuatı sürekli olarak güncellenmektedir. Tüketici Hukuku’nda sağlanan haklar ve alınacak tedbirler, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını koruyarak daha dengeli bir ticari ortam oluşturmaya yönelik önemli bir adımdır.

Tüketici Hukuku