Uzmanlık Alanımız

İş Hukuku Avukatı Ankara

Sevgili Müvekkillerimiz,

Ata Hukuk Ofisi olarak İş Hukuku alanında uzmanlaşmış kadromuzla, iş dünyasının karşılaştığı hukuki konularda sizlere profesyonel danışmanlık ve hukuki çözümler sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. İş Hukuku, çalışma ilişkilerini ve işyeri uygulamalarını düzenleyen önemli bir hukuk dalıdır ve işletmelerin çalışanlarla ilişkilerini yasal düzenlemelere uygun bir şekilde yönetmesini sağlar.

Ata Hukuk Ofisi olarak İş Hukuku alanında sunduğumuz hizmetler şunlardır:

  1. İş Sözleşmelerinin Hazırlanması: Çalışanlarınızla olan ilişkilerinizi düzenleyen iş sözleşmelerinin hazırlanması, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirleyen hükümlerin yer aldığı sözleşmelerin oluşturulması konusunda size rehberlik ederiz.

  2. İşçi ve İşveren Hakları: Çalışanların ve işverenlerin yasal haklarını ve yükümlülüklerini anlamanıza yardımcı oluruz. İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklarda arabuluculuk ve müzakere süreçlerini yönetiriz.

  3. İşten Çıkarmalar ve İş Mahkemeleri: İşçi çıkarmalarının yasal süreçlerini yönetir, işverenlere mevzuata uygun olarak yardımcı oluruz. İş mahkemelerinde müvekkillerimizi temsil ederek davalara katılırız.

  4. İş Güvencesi ve Mobbing: İş güvencesi konusunda müvekkillerimize danışmanlık sağlarız ve mobbing gibi çalışma ortamındaki haksız uygulamaların önüne geçilmesi için gereken adımları atarız.

  5. Sendika ve Toplu İş Sözleşmeleri: Sendika üyeliği, toplu iş sözleşmeleri ve grev gibi sendikal konularda işletmeleri yasal düzenlemelere uygun şekilde yönlendiririz.

Ata Hukuk Ofisi olarak, iş dünyasının hukuki ihtiyaçlarını anlamak ve müvekkillerimize özel çözümler sunmak için buradayız. İş Hukuku konusunda danışmanlık almak ve hizmetlerimizle ilgili daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Müvekkillerimize, işçilerin istihdamı ile ilgili hususları düzenleyen kanun ve diğer yasal mevzuata ilişkin proaktif danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda ofisimiz, uyuşmazlığın kaçınılmaz olduğu durumlarda müvekkillerimize olanak dahilindeki en iyi ve en hızlı çözümü sunduğu gibi, işverenleri kendilerine karşı açılacak davalardan koruyabilmek ve hukuki risklerini azaltmak amacıyla işçi-işveren ilişkilerine ait politikaları geliştirmek ve bunların uygulanmasını sağlanması konusunda da etkin destek vermektedir.

İş Hukuku alanındaki faaliyetlerimiz aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

Şirket içinde yeniden yapılanma ve insan kaynakları planlaması süreçleri ile toplu işten çıkarma uygulamalarında hukuki destek sağlanması,
İş hukukunu ilgilendiren her türlü sözleşmesinin ve belgenin hazırlanması ve danışmanlık verilmesi,
Çalışanlara yönelik her türlü şirket içi politika ve prosedürün hazırlanması, performans yönetimi süreçlerinin işletilmesi ve bu kapsamda seminerler ve eğitim programlarının düzenlenmesi,
Fesih prosedürünün yürütülmesi konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, risk değerlendirmelerinin yapılması ve ikale sözleşmelerinin hazırlanması,
Rekabet etmeme ve gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması ve gözden geçirilmesi,
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılım ve devamında toplu iş sözleşmesinin hazırlanması süreçlerinin takip edilmesi,
Sendikalarla olan ilişkiler hakkında danışmanlık hizmeti verilerek sendikalaşma sürecinin her yönüyle yönetilmesi,
Çalışanlara sağlanan menfaat ve tazminatlar, ayrımcılığın önlenmesi, etik ve uyumluluğa ilişkin konularda danışmanlık hizmeti verilmesi,
Yerel şirketlerde görevlendirilen yabancı çalışanların çalışma ve oturma izinlerine ilişkin başvuruların yapılması ve bu izinlerin alınması hususunda danışmanlık hizmeti verilmesi,
Dava ve arabuluculuk da dâhil olmak üzere her türlü uyuşmazlık çözümü süreçlerinin değerlendirilmesi ve yürütülmesi,
İş sağlığı ve güvenliği hukuku ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin konularda hukuki destek sağlanması,
Resmi kurumlar tarafından işyerinde veya şirket belgeleri üzerinde yürütülen her türlü incelemede hukuki destek sağlanması ve işyerinde yapılan denetimler neticesinde istihdam uygulamalarındaki usulsüzlükler nedeniyle uygulanan idari para cezalarına itiraz sürecinin takip edilmesi.
Alt işverenlerin iş ve işlemlerinin mevzuata uygunluğunun denetimi ve risklerin raporlanması hizmetinin verilmesi.
Bu kapsamda, müvekkillerimize günümüz çalışma koşulları, talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ve değişim halinde olan mevzuat ve mahkeme kararlarını dikkate alarak, pratik ve stratejik hukuki tavsiyeler vererek, uyuşmazlıklar, bireysel ve toplu iş sözleşmeleri ile iş sağlığı ve güvenliği konuları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın birçok konuda hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Saygılarımızla,

Ata Hukuk Ofisi