Doçentlik Başvurusunun Reddi Kararına İtiraz ve Dava Yolu 2024

Doçentlik başvurusu ve doçentlik başvurusunun reddi kararına itiraz konusunda ele aldığımız bu makalede, konunun tüm yönleri detaylıca ele alınmıştır. Bu konuda merak edilen tüm konular ve cevapları ile doçentlik başvurusuna reddi kararına itiraz üzerine açılan davalarda örnek Danıştay kararları da yazının ilerleyen bölümlerinde verilmiştir. Biz bu yazımızda doçentlik başvurusunun reddi kararına itiraz konusunu detaylıca ele alacağız....

Devamı

Kamu İhale Kanunu ve Uygulaması Hakkında Soru ve Cevaplar 6

Daha önceki yazı dizisinde ilk 5 tanesini yayınladığımız Kamu İhale Mevzuatı ile ilgili Sorular ve Cevaplar başlıklı yazımızın altıncı serisindeyiz. Bu bölümde de yine kamu ihale kanunu ve uygulaması hakkında en çok merak edilen konular ve cevapları verilmeye çalışacak. Bu konuda yayınlanan diğer makalelere erişmek için aşağıdaki adresleri kullanabilirsiniz. Kamu İhale Mevzuatı Sorular ve Cevaplar...

Devamı

Kamu İhale Mevzuatı İle İlgili Sorular ve Cevaplar 5

Daha önceki yazı dizisinde ilk 4 tanesini yayınladığımız Kamu İhale Mevzuatı ile ilgili Sorular ve Cevaplar başlıklı yazımızın beşinci serisindeyiz. Bu bölümde de yine kamu ihale mevzuatı ve hukuku ile ilgili en çok merak edilen konular ve cevapları verilmeye çalışacak. Bu konuda yayınlanan diğer makalelere erişmek için aşağıdaki adresleri kullanabilirsiniz. Kamu İhale Mevzuatı Sorular ve...

Devamı

Mahalli İdareler Seçimi Nedeniyle Yapılacak İhalelerde Süre

Makalemizde Kamu İhale Mevzuatını ilgilendiren güncel seçim dönemi ile de ilgisi bulunan bu konuya irdeledik. Mahalli İdareler Seçimi Nedeniyle Yapılacak İhalelerde Süre Ne Kadar Olmalıdır? Giriş 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri” başlıklı 67’nci maddesinde “Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve...

Devamı

Kamu İhale Mevzuatı İle İlgili Sorular ve Cevaplar 4

Daha önceki yazı dizisinde ilk 3 tanesini yayınladığımız Kamu İhale Mevzuatı ile ilgili Sorular ve Cevaplar başlıklı yazımızın dördüncü serisindeyiz. Bu bölümde de yine kamu ihale mevzuatı ve hukuku ile ilgili en çok merak edilen konular ve cevapları verilmeye çalışacak. Bu konuda yayınlanan diğer makalelere erişmek için aşağıdaki adresleri kullanabilirsiniz. Kamu İhale Mevzuatı Sorular ve...

Devamı

Kamu İhale Mevzuatı ile İlgili Sorular ve Cevaplar 3

Kamu ihale mevzuatı ile ilgili en çok merak edilen sorular ve cevaplarına ilişkin yazı dizisinin üçüncüsünü yayına aldık. Daha önce bu konuda yayınlamış olduğumuzu 2. makalemizi https://atahukukofisi.com/kamu-ihale-mevzuati-ile-ilgili-sorular-ve-cevaplar-2/ adresinden okuyabilirsiniz. Birim Fiyat Cetvelinde Yuvarlama Yapım işleri ihalelerine ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelindeki yuvarlama nasıl yapılmalıdır? Aritmetik hata yapılmışsa teklif değerlendirme dışı bırakılmalı mıdır? Birim fiyat...

Devamı

Kamu İhale Mevzuatı İle İlgili Sorular ve Cevaplar 2

Bu makalede Kamu ihale hukuku ve kamu ihale mevzuatı ile ilgili en çok merak edilen sorular ve cevapları konulu 2. serimiz bulunmaktadır. Bu konudaki ilk makalemize kamu ihale mevzuatı ile ilgili merak edilen konular başlıklı yazımızda ulaşabilirsiniz. İhaleye Katılmak İçin Adli Sicil Kaydı Belgesinin Alınması Soru : Yabancı istekliler yönünden 4734 sayılı Kanunun 10. maddesinde yer...

Devamı

Kamu İhale Hukukunda Şikayet ve İtirazen Şikayet

Bu yazımızın konusunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre idareye şikayet başvurusu, Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusu yapılırken dikkat edilmesi gerek şekil unsurları ve ihaleye itiraz konusu tüm yönleri ile ele alınmıştır. İhaleye İtiraz Şikayet ve İtirazen Şikayet 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatta şikayet ve itirazen şikayet başvurusu için ayrıntılı düzenlemeler yapılmış olup, bu kurallara ve şekil unsurlarına...

Devamı

Kamu İhale Mevzuatı İle İlgili Merak Edilen Konular

Bu yazımızda kamu ihale mevzuatı konusunda en çok merak edilen sorular ve cevaplarını bir araya topladık. Faydalı olması dileğiyle, iyi okumalar. İhaleye katılımda ve sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin aslı veya aslına uygun olması gerekmekte midir? İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki...

Devamı